Làn sóng biểu tình phản đối cải cách tư pháp gia tăng tại Israel
Làn sóng biểu tình phản đối cải cách tư pháp gia tăng tại Israel
Tối 10/6, hàng nghìn người dân Israel đã tập trung ở quảng trường Dizengoff và phố Kaplan ở thành phố Tel Aviv nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Đây là tuần thứ 23 liên tiếp người dân xuống đường phản đối việc liên minh cầm quyền tìm cách thông qua kế hoạch gây tranh cãi này.
Biểu tình chống cải cách tư pháp tại Israel trong tuần thứ 18 liên tiếp
Biểu tình chống cải cách tư pháp tại Israel trong tuần thứ 18 liên tiếp
Hàng trăm nghìn người dân Israel tối 6/5 tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chương trình cải cách tư pháp của chính phủ nước này. Đây là tuần thứ 18 liên tiếp biểu tình diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tạm hoãn kế hoạch cải cách này hơn một tháng trước.
Các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu tại tọa đàm.
Tọa đàm về độc lập tư pháp và một số vấn đề về cải cách tư pháp
(Ngày Nay) - Ngày 14/5, Ban Nội chính Trung ương tổ chức tọa đàm về “Độc lập tư pháp và một số vấn đề về cải cách tư pháp” để phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.
Italy đạt thỏa thuận về cải cách tư pháp
Italy đạt thỏa thuận về cải cách tư pháp
Chính phủ Italy ngày 29/7 đã đạt được thỏa thuận về việc cải cách hệ thống tư pháp đang gây tranh cãi, dường như chấm dứt nhiều tuần xích mích trong liên minh đa đảng của Thủ tướng Mario Draghi.
Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021
Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2016-2021
(Ngày Nay) - Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.