UNESCO: Bất bình đẳng trong giáo dục vẫn tồn tại ở Lục địa Á Âu
UNESCO: Bất bình đẳng trong giáo dục vẫn tồn tại ở Lục địa Á Âu
(Ngày Nay) - Một báo cáo mới của UNESCO dựa trên nghiên cứu khảo sát tại 30 hệ thống giáo dục ở Trung và Đông Âu, Caucasus và Trung Á, cho thấy tình trạng bị loại trừ khỏi giáo dục vẫn tồn tại, đặc biệt là đối với trẻ em khuyết tật và người dân tộc thiểu số, bất chấp những tiến bộ chung trong việc tiếp cận giáo dục 20 năm qua.