Tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm trong lĩnh vực trẻ em
Tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm trong lĩnh vực trẻ em
Chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, sáng 11/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cấp, các ngành tập trung hành động quyết liệt, hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác trẻ em, tạo chuyển biến thực sự, nhất là những vấn đề đã tồn tại nhiều năm. Đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm đối với tương lai của đất nước.
Trưng bày ảnh tư liệu về bạo lực gia đình ở Việt Nam
Trưng bày ảnh tư liệu về bạo lực gia đình ở Việt Nam
Triển lãm ảnh tư liệu với chuyên đề "Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tỷ lệ gia đình văn hóa của tăng qua các năm; Xây dựng kế hoạch phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19,… là những thông tin văn hóa, gia đình và du lịch nổi bật tại các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh.