Chủ tịch Quốc hội: Cần chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật
Chủ tịch Quốc hội: Cần chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật
(Ngày Nay) - Sáng 3/11, Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Nhà Quốc hội đến các điểm cầu trong cả nước