Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thí điểm đào tạo liên thông từ Trung học Phổ thông lên Đại học cho tài năng trẻ
(Ngày Nay) - Mới đây, trong cuộc họp về đổi mới giáo dục phổ thông và đào tạo tài năng tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân cho biết: Từ năm học 2024-2025, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thí điểm chương trình đào tạo tài năng trẻ liên thông từ bậc Trung học Phổ thông lên đại học.