Tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng của Hà Nội đạt 100% (Ảnh minh họa)
Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng
(Ngày Nay) - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, năm 2017, với khối lượng công việc chung của Sở KH&ĐT tăng gần 15% so với năm 2016, mức độ phức tạp hơn, thời gian giải quyết ngắn, trong bối cảnh biên chế tiếp tục giảm, Sở KH&ĐT đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được kết quả khá toàn diện.