Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

(Ngày Nay) - Với diện tích lên tới hơn 4 triệu ha (hơn 40.000 km2), đồng bằng sông này chính là đồng bằng châu thổ rộng nhất của nước ta. Xếp thứ 2 là đồng bằng châu thổ sông Hồng (1,5 triệu ha), thứ ba là đồng bằng duyên hải miền Trung.
Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

1 Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

 • icon

  Đồng bằng châu thổ sông Hồng

 • icon

  Đồng bằng sông Cửu Long

 • icon

  Đồng bằng duyên hải miền Trung

 • icon

  Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long gồm bao nhiêu tỉnh/thành?

2 Đồng bằng sông Cửu Long gồm bao nhiêu tỉnh/thành?

 • icon

  10

 • icon

  11

 • icon

  12

 • icon

  13

Đồng bằng sông Cửu Long là bộ phận của châu thổ sông nào?

3 Đồng bằng sông Cửu Long là bộ phận của châu thổ sông nào?

 • icon

  Sông Tiền

 • icon

  Sông Hậu

 • icon

  Sông Đồng Nai

 • icon

  Sông Mê Kông

Đồng bằng sông Cửu Long gồm mấy tiểu vùng?

4 Đồng bằng sông Cửu Long gồm mấy tiểu vùng?

 • icon

  1

 • icon

  2

 • icon

  3

 • icon

  4

Tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước?

5 Tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước?

 • icon

  Long An

 • icon

  Đồng Tháp

 • icon

  Tiền Giang

 • icon

  Bến Tre