Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum.
Kon Tum tiếp tục xảy ra 5 trận động đất
(Ngày Nay) - Từ sáng đến trưa 10/9, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 5 trận động đất có độ lớn từ 2.5 đến 3.5, nhưng không gây rủi ro thiên tai.