Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
Bộ Công Thương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
(Ngày Nay) - Để bảo đảm mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang tích cực các nhiệm vụ được giao để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản cho các địa phương vùng dịch.
Giải cứu đến năm nào?
Giải cứu đến năm nào?
(Ngày Nay) - Hôm qua dạo siêu thị, nhìn giá dưa hấu hơn 20 nghìn đồng một cân tại Hà Nội, vợ tôi khẽ bảo, ngày mai sẽ gọi điện để mua dưa hấu giúp giải cứu nông dân.