Chung sống hòa bình với… tự kỷ
Chung sống hòa bình với… tự kỷ
[Ngày Nay] - Phần đông bố, mẹ bị sốc, thậm chí nhiều người không chấp nhận thực tế sau khi biết con mình bị tự kỷ, nhưng ít ai biết, cha mẹ đóng vai trò then chốt trong công cuộc tìm lại chính mình cho con.
Anh Nguyễn Đức Chung - Tổng Giám đốc VAPs
Không có trẻ tự kỷ nào 'bỏ đi'
[Ngày Nay] - Là người đầu tiên ở Hà Nội mở công ty với mong muốn nhân sự có 80% là người tự kỷ, anh Nguyễn Đức Trung - Tổng Giám đốc VAPs, một công ty tiên phong thực hiện các dự án về xây dựng mô hình kinh tế cho người tự kỷ (VIP) từng bị nhiều người cho là lập dị, điên khùng…
Trẻ tự kỷ học ở đâu?
Trẻ tự kỷ học ở đâu?
[Ngày Nay] - Trong thế giới tự kỷ, để có một chương trình giáo dục tốt phụ thuộc vào nhu cầu của từng đứa trẻ và kỳ vọng của cha mẹ chúng là điều rất khó. Nhưng bất kỳ đứa trẻ tự kỷ nào cũng sẽ làm tốt hơn trong một lớp học nếu được hỗ trợ nhu cầu và phong cách học tập đúng “cách” của mình.