Giáo dục vì sự phát triển bền vững - ESD tầm nhìn 2030

[Ngày Nay] - Một khuôn khổ toàn cầu mới về giáo dục bền vững (ESD) hiện đang được chuẩn bị với mục đích xây dựng các hệ thống giáo dục hỗ trợ người học ở mọi lứa tuổi trở thành những người đóng góp tích cực cho nền hòa bình và bền vững, phát triển ý thức trách nhiệm đối với hành tinh của chúng ta theo 17 Mục tiêu phát triển bền vững.
Giáo dục vì sự phát triển bền vững - ESD tầm nhìn 2030

Vào tháng 11 năm 2019, phiên họp thứ 40 của Đại hội đồng UNESCO đã thông qua khuôn khổ toàn cầu mới về ESD được gọi là “Giáo dục vì sự phát triển bền vững: Hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”, hoặc “ESD tầm nhìn 2030”.

Nghị quyết về ESD được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, tạo ra khuôn khổ mới nhằm tăng cường các hành động khởi động từ trong Thập kỷ giáo dục của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững (2005 - 2014) và Chương trình hành động toàn cầu (GAP) về ESD (2015 - 2019).

Những khuôn khổ mới này được chính thức ra mắt tại Hội nghị Thế giới về Giáo dục vì sự Phát triển Bền vững của UNESCO tại Berlin vào ngày 17-19 tháng 5/2021. Hội nghị ban đầu được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 6 năm 2020 nhưng đã bị hoãn do đại dịch COVID-19.

UNESCO sẽ sớm công bố Lộ trình cho “ESD tầm nhìn 2030”, sẽ được thảo luận tại các sự kiện ra mắt trực tuyến quy mô khu vực diễn ra trong nửa cuối năm 2020, nhằm thu hút các quốc gia thành viên và các bên liên quan khác, kêu gọi sự cam kết của quốc gia về ESD. UNESCO cũng đang lên kế hoạch cho một loạt hội thảo về những phản ánh quan trọng từ cuộc khủng hoảng COVID-19 trên con đường tiến tới với khuôn khổ ESD hướng đến 2030.

Các hội thảo trực tuyến hàng tháng này sẽ bắt đầu từ tháng 9/2020 cho đến tháng 4/2021, như chuỗi một sự kiện dẫn đến Hội nghị Thế giới tại Berlin vào tháng Năm năm sau.