Hà Nội thực hiện nhiều chính sách mới đi vào lòng dân

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TƯ, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” (Nghị quyết 23) đã nhận định như vậy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chiều 16/11.
Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Dự buổi làm việc về phía đoàn khảo sát có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Đại diện một số Bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại biểu thành phố Hà Nội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Đại diện một số Sở, ban, ngành TP…

Không ngừng khẳng định vị trí, vai trò trung tâm

Trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, 20 năm qua, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tây đã ban hành các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch, đề án, đồng thời tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ TP xuống cơ sở thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời giải quyết; Chú trọng củng cố hệ thống chính trị các cấp, phát huy dân chủ cơ sở; Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của TP.

Hà Nội luôn coi trọng việc phát triển các thành phần kinh tế; Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ; Ban hành nhiều định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp Nhân dân; Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Mở rộng các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và Nhân dân; Huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Phòng, chống dịch COVID-19; Bảo đảm an sinh xã hội…

Nhờ phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thành phố luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, không ngừng khẳng định vị trí, vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Trong đó, về kinh tế, tính riêng trong giai đoạn 2011-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng 6,83%/năm (gấp 1,15 lần mức tăng chung của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tăng từ 120,3 triệu đồng/người/năm 2019 lên 128,2 triệu đồng/người năm 2021 (gấp 1,4 lần so với bình quân cả nước và 1,2 lần so với bình quân vùng). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 106,% dự toán và có tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn là 12,2%/năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hà Nội giảm còn 0,16%...

Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát và các đồng chí lãnh đạo TP đã trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Không ngừng chăm lo cho người dân Thủ đô

Kết luận buổi khảo sát, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo phục vụ tốt các nội dung, yêu cầu của Đoàn khảo sát, báo cáo công phu, cụ thể, ý kiến thảo luận thẳng thắn, chân thành.

Theo Trưởng đoàn khảo sát, trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, với tinh thần gương mẫu, Đảng bộ Thủ đô đã thực hiện được nhiều nội dung, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, chỉ sau 1 tháng Trung ương ban hành Nghị quyết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành chương trình, đề án cụ thể hóa để thực hiện. Không chỉ nâng cao nhận thức, ngày càng sâu sắc hơn, vai trò của các thành phần hệ thống chính trị đều được thể hiện rõ, đã huy động được nguồn lực vật chất, tinh thần to lớn để xây dựng và phát triển Thủ đô đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có những dấu ấn nổi bật.

Hà Nội cũng đã cho thấy nhiều nhận thức mới, cơ chế, chính sách mới, phong trào mới, trong đó có nhiều phong trào đi vào lòng dân, có sức lan toả lớn. Các phong trào như xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh, dân vận khéo có nhiều tiến bộ.

Lưu ý rằng bên cạnh kết quả, còn tồn tại những hạn chế, bất cập cần khắc phục, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định rõ, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 23, tình hình mới đang tiếp tục đặt ra yêu cầu phải tăng cường, phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước, nhất là trước những biến động trên thế giới vừa qua.

Việc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 và ban hành một nghị quyết mới là cần thiết. Đây là thẩm quyền của Trung ương nhưng trước mắt, để đạt mục tiêu đưa đất nước trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045 thì quan trọng nhất là phải xây dựng được niềm tin trong dân về đường lối, hành động, sự trong sạch của đội ngũ, vào tiền đồ tương lai tươi sáng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, để xây dựng niềm tin, đòi hỏi phải chăm lo cho dân như thế nào sao cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn hiện nay.

Đối với Hà Nội, phải nghiên cứu xem thiết kế đô thị thế nào để tăng thói quen tích cực như giúp cho người dân thích đi bộ, yêu đọc sách, có không gian để trau dồi văn hóa hơn...

Thành phố cũng phải tính toán để có chính sách huy động được các nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các vấn đề dân sinh, giải quyết những bất cập còn tồn tại trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục... Đó còn là hàng loạt những vấn đề cấp thiết như xây dựng các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng, các lực lượng xã hội; Giữ vững đoàn kết từ trong nội bộ; Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp trong quan hệ với dân; công khai, minh bạch...

Khẳng định qua khảo sát, Đoàn công tác đã thu hoạch được rất nhiều vấn đề để phục vụ tổng kết, tham mưu, đồng chí Võ Văn Thưởng một lần nữa nhấn mạnh vai trò, vị trí và thực tiễn sinh động của Thủ đô cũng như những kỳ vọng mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho Hà Nội; Đồng thời đề nghị TP không những phải gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Trung ương, mà còn phải góp phần hình thành và hoàn thiện các chủ trương, đường lối có sức lay động lòng người, có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại những kết quả, chuyển biến rất rõ rệt trên từng lĩnh vực.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, trên cơ sở đó tập trung hoàn thiện báo cáo; Góp phần tổng kết và tham mưu để Trung ương sớm ban hành nghị quyết mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới.

Hơn 200.000 lao động ở Đồng Nai bị ảnh hưởng do thiếu đơn hàng
Hơn 200.000 lao động ở Đồng Nai bị ảnh hưởng do thiếu đơn hàng
(Ngày Nay) - Ngày 30/11, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có 100 doanh nghiệp sử dụng khoảng hơn 200.000 lao động bị ảnh hưởng thu nhập, mất việc làm. Nguyên nhân do nhiều doanh nghiệp đang thiếu đơn hàng sản xuất.
Ảnh chụp tại Van Gogh Expo, London, tháng 11/2022.
Trải nghiệm nhập vai thực tế ảo London: Bước vào tranh của Van Gogh
(Ngày Nay) - Bạn đã bao giờ mơ ước được bước vào một bức tranh, được tận mắt chứng kiến những sắc màu làm say lòng người, dạo bước giữa đồng hoa hướng dương, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, ngắm vầng trăng bạc trên cao? Triển lãm “vô thực” Van Gogh – The Immersive Experience chính là tấm vé giúp bạn đặt chân đến một xứ sở diệu kỳ
Masterise Homes chính thức giới thiệu Sales Gallery kiêm lifestyle hub lớn nhất Việt Nam với quy mô lên đến 10.000 m2.
Masterise Homes chính thức khai trương Sales Gallery
(Ngày Nay) - Sáng 29 tháng 11 năm 2022, Masterise Homes chính thức khai trương Sales Gallery của dự án The Global City. Đây được xem là Sales Gallery lớn nhất Việt Nam với quy mô 10.000 m 2 , được thiết kế độc đáo và quy mô kết hợp với công nghệ tiên tiến lần đầu tiên xuất hiện tại dự án Khu đô thị The Global City , được thiết kế bởi công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster + Partners .
Nguy cơ của phi toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới
Nguy cơ của phi toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới
(Ngày Nay) - Lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã cảnh báo ảnh hưởng tiêu cực của phi toàn cầu hóa đối với kinh tế thế giới, đồng thời cho rằng cần áp dụng các biện pháp thông minh để đa dạng hóa nguồn cung.
Jack Ma đang sống tại Tokyo
Jack Ma đang sống tại Tokyo
(Ngày Nay) - Tờ Financial Times cho biết tỷ phú Jack Ma đang sinh sống ở Tokyo cùng gia đình, sau khi ông có những phát biểu mang tính công kích chính phủ Trung Quốc.