Công cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan phải tạm hoãn
Công cuộc giải cứu đội bóng Thái Lan phải tạm hoãn
(Ngày Nay) - Dù đội bóng có đủ sức khỏe để vượt hang cũng như đã học xong bơi lặn nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt hang bằng cách bơi lặn dưới nước cùng với đội đặc nhiệm vì quá nguy hiểm. Hiện công cuộc giải cứu này đã phải tạm hoãn lại.
Video: Việc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan không hề dễ dàng
Video: Việc giải cứu đội bóng nhí Thái Lan không hề dễ dàng
(Ngày Nay) - Do cấu trúc hang phức tạp, lối đi hẹp lại bị chia thành nhiều nhánh nhỏ khác nhau, vì vậy các nhân viên cứu hộ đang phải oằn mình di chuyển các bình dưỡng khí vào trong hang sâu để phục vụ cho công tác giải cứu đội bóng nhí Thái Lan tại hang Tham Luang.