ĐHQGHN ra mắt chương trình đào tạo Cử nhân Thiết kế sáng tạo
ĐHQGHN ra mắt chương trình đào tạo Cử nhân Thiết kế sáng tạo
(Ngày Nay) - Sáng 31/3, Khoa Các khoa học liên ngành (SIS), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ ra mắt chương trình đào tạo Cử nhân Thiết kế sáng tạo. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự phát triển của Khoa nói riêng và định hướng phát triển các ngành sáng tạo và nghệ thuật dựa trên nền tảng truyền thống liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung.
Tổ xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ Di sản học. Ảnh: SIS.
Ra mắt chương trình đào tạo tiến sĩ Di sản học đầu tiên trong cả nước
(Ngày Nay) - Ngày 24/12/2022, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức buổi lễ ra mắt chương trình đào tạo tiến sĩ Di sản học. Sự kiện này đánh dấu cột mốc phát triển quan trọng của ngành Di sản trong cả nước nói chung, góp phần hoàn thiện hệ thống đào tạo nhân lực của ngành này.
Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại: thách thức và triển vọng”. Ảnh: VNU-SIS.
Bảo tồn và phát huy di sản: Triển vọng song hành cùng thách thức
(Ngày Nay) -  Trong ngày 22/04, Khoa Các khoa học liên ngành - ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh đương đại: thách thức và triển vọng”. Hội thảo thuộc chuỗi hoạt động nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học về di sản năm 2022.