Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
(Ngày Nay) - Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển đổi số là hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số
Chuyển đổi số là hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số
(Ngày Nay) - Năm 2020 là năm khởi động thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động chuyển đổi số trong cả nước. Hầu hết các bộ, ngành, địa phương đã và đang lập kế hoạch chuyển đổi số. Sự chuyển đổi thể hiện linh hoạt trong hoàn cảnh dịch COVID-19 như thay đổi hình thức làm việc từ trực tiếp tại cơ quan sang trực tuyến - họp trực tuyến, tư vấn y tế từ xa và học trực tuyến... 
Diễn đàn CEO 2019: Kinh tế số và cuộc cách mạng chính sách
Diễn đàn CEO 2019: Kinh tế số và cuộc cách mạng chính sách
Tại Diễn đàn CEO 2019 với chủ đề “Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo: Bứt phá từ tư duy đến hành động” diễn ra chiều 5/4, câu chuyện doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế được các đại diện bộ ngành đặt ra.
Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số
Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số
(Ngày Nay) - Sáng 18/7, Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018 đã khai mạc tại Hà Nội với chủ đề: “Hướng tới Chính phủ số và Kinh tế số”. Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp với Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân đồng tổ chức.