Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM bị xử lý do thí sinh thi học sinh giỏi tăng bất thường

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Thanh tra Bộ GDĐT đã ban hành Thông báo về Kết quả kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Xuất hiện cơ chế “xin – cho” trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia

Nội dung thông báo do ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GDĐT ban hành thì Sở GDĐT TP.HCM đã có những vi phạm liên quan đến kỳ thi trên. Theo đó, ngày 01/3/2022, Sở GDĐT TP.HCM có quyết định thành lập Hội đồng coi thi và ngày 03/3/2022, ban hành quyết định thay thế thành viên.

Số lượng cán bộ giáo viên được cử tham gia Hội đồng coi thi, gồm: 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 2 thư ký và 44 cán bộ coi thi đến từ các Sở GDĐT Vĩnh Long, Sở GDĐT Tiền Giang và Đại học Quốc gia Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng coi thi là Phó Giám đốc Sở GDĐT Vĩnh Long, 2 Phó Chủ tịch gồm Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM và Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GDĐT Tiền Giang; 2 thư ký là người của Sở GDĐT TP.HCM và Sở GDĐT Vĩnh Long.

Thành viên Hội đồng coi thi thực hiện việc kiểm tra hồ sơ dự thi của Hội đồng theo phân công của Chủ tịch Hội đồng, gồm: Quyết định thành lập đội tuyển kèm theo danh sách thí sinh đăng ký dự thi các môn thi; Bảng danh sách thí sinh dự thi; Học bạ chính của cấp học; phiếu báo kết quả học tập học kỳ liền kề với kỳ thi có xác nhận của nhà trường; bản sao giấy khai sinh, thẻ dự thi.

Tổng số thí sinh dự thi: 179 thí sinh đến từ 3 đơn vị dự thi.

Đơn vị dự thi Sở GDĐT TP.HCM có các đội tuyển Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc có số lượng thí sinh của mỗi đội tuyển vượt quy định theo quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo thông tư của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Trước đó, ngày 14/10/2019, Cục Quản lý chất lượng có Công văn số 1177/QLCL-QLT gửi Sở GDĐT TP.HCM đồng ý tăng số lượng đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia của Sở. Cục Quản lý chất lượng cho phép Sở GDĐT tăng môn Toán lên 8 thí sinh, môn Tin học lên 10 thí sinh từ kỳ thi năm 2020.

Đơn vị dự thi Đại học Quốc gia TP.HCM có các đội tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh có số lượng thí sinh của mỗi đội tuyển vượt quy định. Trước đó, ngày 01/10/2010, Bộ GDĐT có công văn đồng ý tăng số lượng các đội tuyển Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Tiếng Anh lên 10 học sinh kể từ kỳ thi năm 2011. Ngày 02/11/2011, Bộ GDĐT tiếp tục có công văn đồng ý tăng số lượng đội tuyển Vật lý lên 10 thí sinh từ năm 2012.

Tuy nhiên, các văn bản đồng ý tăng số lượng thí sinh trong đội tuyển của trường Đại học Quốc gia TP.HCM có trước thời điểm ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia theo thông tư được ban hành vào ngày 25/11/2011. Ngày 16/9/2013, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có công văn đồng ý tăng số lượng đội tuyển Toán của trường Đại học Quốc gia TP.HCM lên 10 thí sinh từ năm 2014.

Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM bị xử lý do thí sinh thi học sinh giỏi tăng bất thường ảnh 1

Thông báo của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình tổ chức thi, lịch làm việc của Hội đồng coi thi, danh sách thí sinh, các quy định được niêm yết tại mỗi phòng thi có nhiều vi phạm. Sở GDĐT TP.HCM không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A-B-C của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi của mỗi môn thi theo đúng quy định. Sở GDĐT TP.HCM thực hiện bố trí thí sinh của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học của mỗi đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt.

Môn Tiếng Anh có 3 phòng, gồm: 1 phòng 10 thí sinh của đơn vị Sở GDĐT TP.HCM, 1 phòng 10 thí sinh của đơn vị Đại học Quốc gia TP.HCM, 1 phòng 6 thí sinh của đơn vị trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Môn thi Tin học có 2 phòng, gồm: 1 phòng 10 thí sinh của đơn vị Sở GDĐT TP.HCM, 1 phòng 10 thí sinh của đơn vị Đại học Quốc gia TP.HCM. Việc bố trí thí sinh như nêu trên là không đúng quy định.

Bất ngờ từ việc tổ chức thi

Ngày 04/3/2022, kỳ thi được diễn ra. Lúc 7h00, toàn thể Hội đồng coi thi tập trung, nhắc nhở nghiệp vụ coi thi và mời 2 đại diện Giám thị coi thi lên kiểm tra tình trạng gói đựng đề thi trước sự chứng kiến của toàn thể hội đồng và của đoàn kiểm tra; phân công giám thị coi thi, quy định đánh số báo danh, bốc thăm chỗ ngồi của thí sinh thực hành môn Tin học, thực hiện đánh số báo danh, gọi thí sinh vào phòng thi.

Kỳ thi học sinh giỏi xuất hiện tình huống bất thường khi môn thi Tiếng Anh có 3 phòng thi, môn Tin học có 2 phòng thi; tuy nhiên, Hội đồng coi thi chỉ nhận được 1 túi đề thi cho môn Tiếng Anh và 1 túi đề thi cho môn Tin học dẫn đến 7h30 cùng ngày, Hội đồng coi thi đã lập biên bản tại Phòng Hội đồng coi thi và thực hiện mở túi đề thi 2 môn này, chia túi đề thi môn Tiếng Anh thành 3 túi đề thi cho 3 phòng thi.

Sau đó, Hội đồng coi thi đã mở túi chứa đĩa CD dự phòng để sử dụng 1 đĩa CD dự phòng, mở túi đề thi môn Tin học chia thành 2 túi cho 2 phòng thi. Thời gian mở túi đề thi tại Phòng Hội đồng lúc 7h30 trước hiệu lệnh mở túi đề thi để phát đề cho thí sinh 25 phút. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhớ ghi nhận tình trạng sự việc. Thời điểm đoàn kiểm tra đến, trường thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Tình huống bất thường về mở túi đề thi và việc đánh số báo danh, xếp phòng thi không đúng quy định đã được Đoàn kiểm tra báo cáo nhanh với Ban chỉ đạo thi Học sinh giỏi cấp quốc gia của Bộ GDĐT bằng văn bản vào lúc 15h00 ngày 04/3/2022.

Thanh tra Bộ GDĐT kết luận, một số đội tuyển của đơn vị dự thi Sở GDĐT TP.HCM và đơn vị dự thi Đại học Quốc gia TP.HCM có số lượng thí sinh của mỗi đội tuyển vượt quy định theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM và trực tiếp là Phó Giám đốc Nguyễn Minh Tâm cùng các đơn vị tham mưu của Sở GDĐT TP.HCM, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Sở GDĐT TP.HCM không thực hiện xếp số báo danh theo thứ tự A-B-C của tất cả thí sinh trong danh sách dự thi mỗi môn theo đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cùng các đơn vị tham mưu của Sở GDĐT TP.HCM.

Lãnh đạo Sở GDĐT TP.HCM bị xử lý do thí sinh thi học sinh giỏi tăng bất thường ảnh 2

Chỉ đạo của UBND TP.HCM về kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Sở GDĐT TP.HCM thực hiện bố trí thí sinh của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học của từng đơn vị dự thi trong 1 phòng thi riêng biệt là không đúng quy định. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM và các đơn vị tham mưu của Sở GDĐT TP.HCM.

Việc Hội đồng coi thi thực hiện mở túi đề thi 2 môn Tiếng Anh và Tin học tại Phòng Hội đồng vào thời điểm 7h30, trước thời gian được phép mở đề và phát đề cho thí sinh giỏi cấp quốc gia. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng coi thi TP.HCM và Ban đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thí sinh mỗi môn thi cho đơn vị dự thi theo hướng nhiều năm liên tục là chưa đúng về thẩm quyền và nội dung theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, các Phó Cục trưởng qua các thời kỳ trực tiếp ký văn bản và bộ phận tham mưu văn bản của Cục.

Hàng loạt lãnh đạo cấp Sở bị kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Thanh tra Bộ GDĐT đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GDĐT TP.HCM kiểm điểm làm rõ trách nhiệm liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc quyền quản lý theo quy định.

Đối với Sở GDĐT TP.HCM phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở (nếu có) trong việc thành lập một số đội tuyển dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quy định, xếp số báo danh không đúng quy định và việc bố trí phòng của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định. Sở GDĐT báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM xem xét xử lý theo quy định.

Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị Sở GDĐT kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân (nếu có) thuộc quyền quản lý của Sở trong việc tham mưu thành lập một số đội tuyển dự thi của Sở có số lượng thí sinh vượt quy định, việc tham mưu xếp số báo danh và tham mưu bố trí phòng thi của từng đội tuyển Tiếng Anh, Tin học không đúng quy định.

Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm (nếu có) của lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM, các đơn vị và cá nhân tham mưu thuộc Đại học Quốc gia trong việc thành lập một số đội tuyển dự thi của Đại học Quốc gia có số lượng thí sinh vượt quy định.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT kiến nghị giao Cục Quản lý chất lượng rà soát, báo cáo Bộ trưởng và đề xuất hướng xử lý đối với kết quả thi của số thí sinh đã dự thi học sinh giỏi do Cục cho phép tăng số lượng không đúng quy định. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Cục, đơn vị thuộc Cục (nếu có) trong việc tham mưu, ký ban hành công văn đồng ý cho các đơn vị dự thi được tăng số lượng thí sinh mỗi môn của đơn vị dự thi chưa đúng quy định và việc Ban đề thi thực hiện đóng gói đề thi không đủ số lượng theo yêu cầu của Hội đồng coi thi TP.HCM. Báo cáo Bộ trưởng xem xét xử lý theo quy định.

Các kiến nghị nêu trên phải được báo cáo kết quả về UBND TP.HCM và Bộ GDĐT trước ngày 27/5/2022.

TIN LIÊN QUAN
Không có điều kỳ diệu, chỉ có phương pháp phù hợp
Không có điều kỳ diệu, chỉ có phương pháp phù hợp
(Ngày Nay) - Rất nhiều gia đình có con tự kỷ ráo riết đi tìm giáo viên giỏi hay trung tâm đắt tiền… những mong con tiến bộ. Nhưng theo nhiều giáo viên chuyên ngành sư phạm đặc biệt, không có phép màu nào hơn là tìm cho trẻ phương pháp phù hợp để con thấy thoải mái và dễ dàng hòa nhập.
Con người và Biểu tượng (Man and his symbols) là tác phẩm duy nhất xuất bản hướng đến đại chúng của nhà tâm lý học nổi danh Carl Jung.
Con người và biểu tượng - Những giấc mơ hé lộ tiềm thức loài người
(Ngày Nay) - "Con người và biểu tượng" là tác phẩm đầu tiên và duy nhất trong đó Carl Jung giải thích cho độc giả phổ thông đóng góp lớn nhất của ông cho biết về tâm trí con người: lý thuyết về tầm quan trọng của ý nghĩa biểu tượng - đặc biệt khi chúng được hé lộ trong những giấc mơ.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi ngừng cải cách tư pháp
Bộ trưởng Quốc phòng Israel kêu gọi ngừng cải cách tư pháp
(Ngày Nay) - Tối 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant - một thành viên cấp cao thuộc đảng Likud của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã kêu gọi dừng kế hoạch cải cách tư pháp đang gây nhiều tranh cãi, đồng thời hối thúc người dân chấm dứt làn sóng biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ, cũng như tình trạng lực lượng dự bị quân sự từ chối tham gia huấn luyện.