Nhiều điểm thờ tự hưởng ứng bỏ đốt vàng mã
Nhiều điểm thờ tự hưởng ứng bỏ đốt vàng mã
(Ngày Nay) - Chuyện xóa bỏ tục lệ đốt vàng mã đã từng diễn ra rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ vấn đề này được mọi người quan tâm và đồng thuận, ủng hộ nhiều như hiện nay, nhất là khi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức đưa ra đề nghị bằng văn bản.