Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình
Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình
(Ngày Nay) - Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc có nhiều đóng góp vào chiến lược tích cực hội nhập quốc tế và khu vực của Đảng và Nhà nước; tăng cường củng cố đối ngoại quốc phòng và an ninh, nâng cao vị thế đất nước, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng các biện pháp hòa bình trong thời bình.