Một giáo viên biểu tình cùng các đồng nghiệp trước văn phòng học khu hạt Hillsborough, thành phố Tampa, Florida, hôm 16/7, với biểu ngữ "Đừng giết con tôi và đừng giết tôi!". Ảnh: AFP
'Xin đừng coi thường tính mạng của chúng tôi!'
(Ngày Nay) - Lời đề nghị này là của một giảng viên đại học tại Washington, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang liên tục gây sức ép buộc các trường học phải mở cửa trở lại giữa đại dịch COVID-19.