Ảnh minh họa
Tết trồng cây - Truyền thống văn hóa tốt đẹp góp phần phát triển bền vững đất nước
(Ngày Nay) -  Hơn 6 thập niên đã trôi qua, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
Đi tìm nét đẹp trong văn hóa ứng xử ngày Tết
Đi tìm nét đẹp trong văn hóa ứng xử ngày Tết
[Ngày Nay] - Văn hóa ứng xử ngày Tết luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, từ việc tham gia giao thông sao cho an toàn mà đúng luật, mua bán sao cho đủ đầy mà không lãng phí, đến văn hoá chúc Tết như thế nào cho phù hợp với cả gia chủ lẫn khách đến chơi nhà.