Minh bạch để tránh hình sự hóa quan hệ kinh tế
Minh bạch để tránh hình sự hóa quan hệ kinh tế
Quốc hội (QH) đã dành nguyên một ngày thảo luận tại hội trường về Dự án Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi. Đây là Dự án luật cho ý kiến lần đầu với tổng số 443 điều (tăng 99 điều so BLHS hiện hành), trong đó giữ nguyên nội dung 43 điều, bãi bỏ sáu điều, bổ sung mới 68 điều và sửa đổi 329 điều.