Ảnh minh họa
Vụ cháy Rạng Đông: Chất lượng không khí và chất độc hại đều trong giới hạn cho phép
Từ ngày 29-30/8, kết quả phân tích so sánh với các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và một số chất độc hại trong không khí cho thấy các thông số NO2, SO2, CO đều nằm trong giới hạn cho phép, hàm lượng Hg trong không khí nằm dưới ngưỡng giới hạn QCVN cho phép.
Hạ Đình, những ngày ‘vắng hơn hồi Hà Nội chạy B52’
Hạ Đình, những ngày ‘vắng hơn hồi Hà Nội chạy B52’
(Ngày Nay) - Ngồi vắng lặng ở khuôn viên chung cư 54 Hạ Đình – khu nhà ở chỉ cách đám cháy ở công ty Rạng Đông một tường rào, ông Hùng – bảo vệ khu đô thị thở dài: “khung cảnh mấy hôm nay còn vắng hơn cả hồi Hà Nội chạy B52”.