Tin Mới

BS Harvard: Muốn không loãng xương, ngừng uống sữa!

BS Harvard: Muốn không loãng xương, ngừng uống sữa!

Liệu đây có được coi là “lời nói dối xuyên quốc tế, khi các nhà sản xuất và truyền thông đang “đầu độc” người dân bằng những quảng cáo tung hô sữa như vị thần bảo vệ xương của bạn chắc khỏe