Tin Mới

Làm sao để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020?

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Doanh nghiệp phải đóng tiền trước ngày 31/12/2019; trường học cũng phải đóng tiền trước, nhưng có thể nộp hồ sơ trễ.

Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM vừa ban hành Công văn số 2618/BHXH-QLT về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia BHYT và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020, BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp năm 2019 trước ngày 31/12/2019.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền và hồ sơ mua thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 trước ngày 31/12/2019.

Trường hợp lập danh sách tham gia BHYT không kịp do số lượng HSSV tham gia lớn thì cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền trước ngày 31/12/2019 và nộp hồ sơ trong tháng 1/2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020.

Đối với các đối tượng do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, BHXH TP.HCM đề nghị hoàn tất việc đối chiếu và thanh toán tiền mua thẻ BHYT năm 2019 trước ngày 31/12/2019.

Lập Danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng có giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2020 trong tháng 12/2019 để cấp, phát thẻ BHYT đến tay người tham gia trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Theo Nghị định 176 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trường hợp đơn vị lập hồ sơ tham gia BHYT và nộp tiền không đúng với thời gian quy định dẫn đến việc cấp thẻ BHYT bị chậm trễ gây ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT thì đơn vị phải hoàn trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng BHYT mà đối tượng tham gia BHYT đã phải tự chi trả trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

6 chính sách BHXH, BHYT tác động lớn đến người lao động từ năm 2020

1. Chậm nhất đến ngày 1/1/2020, Cơ quan BHXH phải thực hiện phát hành thẻ BHYT điện tử cho người tham gia BHYT (Căn cứ vào điểm g, khoản 5, điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Đến năm 2020, Cơ quan BHXH phải hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý BHXH trong phạm vi cả nước (Căn cứ vào khoản 2, điều 9 Luật BHXH 2014).

3. Từ năm 2020, lao động nam đủ 55 tuổi và lao động nữ đủ 50 tuổi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên (Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 55 Luật BHXH 2014). Hiện nay, lao động nam đủ 54 tuổi và lao động nữ đủ 49 tuổi là đã đủ điều kiện về tuổi để được hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

4. Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2020 phải có đủ 18 năm đóng BHXH mới được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH; hiện nay chỉ cần đủ 18 năm đóng BHXH (Căn cứ vào điểm a, khoản 2, điều 56 Luật BHXH 2014).

5. Người lao động tham gia BHXH từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu, trợ cấp một lần (Căn cứ vào khoản 1, điều 62 Luật BHXH 2014).

6. Đến năm 2020, sổ BHXH sẽ được thay thế bằng thẻ BHXH (Căn cứ vào khoản 2, điều 96 Luật BHXH 2014).

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo