Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?
Ai là hổ tướng đứng đầu nhà Tây Sơn?
(Ngày Nay) - “Tây Sơn thất hổ tướng” là danh hiệu người đời chỉ 7 danh tướng của nhà Tây Sơn. Họ từng cùng vua Quang Trung lập những chiến công hiển hách trên chiến trường.
Khám phá thành cổ 200 năm tuổi ở Khánh Hòa
Khám phá thành cổ 200 năm tuổi ở Khánh Hòa
Trải bao biến cố lịch sử và biến động thiên nhiên, vùng đất Diên Khánh, thành Diên Khánh không còn dáng vẻ như trước. Tuy vậy, 4 cổng thành hầu như còn nguyên vẹn.