Bổ sung thêm 3 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
Bổ sung thêm 3 đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
(Ngày Nay) - Thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong Công an Nhân dân và thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu là những đối tượng vừa được bổ sung tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).