Việt Nam có bao nhiêu di sản thế giới được UNESCO công nhận?

(Ngày Nay) -  Bạn biết bao nhiêu di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới, hay tư liệu của Việt Nam được UNESCO công nhận?

Việt Nam có bao nhiêu di sản thiên nhiên thế giới?

1 Việt Nam có bao nhiêu di sản thiên nhiên thế giới?

 • icon

  1

 • icon

  2

 • icon

  3

Đâu là di sản văn hóa vật thể thế giới ở Việt Nam?

2 Đâu là di sản văn hóa vật thể thế giới ở Việt Nam?

 • icon

  Quần thể di tích Cố đô Huế - Phố cổ Hội An

 • icon

  Thánh địa Mỹ Sơn - Hoàng thành Thăng Long - Thành Nhà Hồ

 • icon

  Cả 2 đáp án A và B

Nhã nhạc cung đình Huế và Dân ca Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể thế giới ở Việt Nam đúng hay sai?

3 Nhã nhạc cung đình Huế và Dân ca Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể thế giới ở Việt Nam đúng hay sai?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận sớm nhất vào năm…?

4 Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận sớm nhất vào năm…?

 • icon

  2000

 • icon

  2003

 • icon

  2005

Di sản phi vật thể được UNESCO công nhận sau cùng là…?

5 Di sản phi vật thể được UNESCO công nhận sau cùng là…?

 • icon

  Ví giặm Nghệ Tĩnh

 • icon

  Ca trù

 • icon

  Hội Gióng

Việt Nam có duy nhất một di sản thế giới hỗn hợp (vừa là di sản thiên nhiên, vừa là di sản văn hóa) đúng không?

6 Việt Nam có duy nhất một di sản thế giới hỗn hợp (vừa là di sản thiên nhiên, vừa là di sản văn hóa) đúng không?

 • icon

  Đúng

 • icon

  Sai

Việt Nam có bao nhiêu di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận ?

7 Việt Nam có bao nhiêu di sản tư liệu thế giới được UNESCO công nhận ?

 • icon

  2

 • icon

  3

 • icon

  4

TIN LIÊN QUAN
Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
(Ngày Nay) - Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến về "Đổi mới, tăng cường, hoàn thiện bộ máy, tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới".