Độc đáo thổ cẩm của dân tộc Bahnar
Độc đáo thổ cẩm của dân tộc Bahnar
(Ngày Nay) - Bao đời nay, cùng với các lễ hội truyền thống, dệt thổ cẩm cũng là niềm tự hào đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Gìn giữ nét đẹp thổ cẩm của Tây Nguyên
Gìn giữ nét đẹp thổ cẩm của Tây Nguyên
(Ngày Nay) - Theo thời gian, nhiều nét văn hóa bản sắc các dân tộc thiểu số của Gia Lai nói riêng và của Tây Nguyên nói chung đang dần mai một vì không có lực lượng kế cận tiếp nối các nghề truyền thống. Tuy nhiên, tại một số buôn làng ở Gia Lai, những khung dệt kẽo kẹt đưa mỗi ngày của các bà, các mẹ vẫn còn với mong mỏi gìn giữ nét đẹp của người phụ nữ Tây Nguyên.