Thực hiện 7 nhiệm vụ phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt 7 nhiệm vụ để xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Thực hiện 7 nhiệm vụ phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam

Bộ Chính trị ban hành kết luận về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới".

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 23- NQ/TW, công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa chính sách và nguồn lực cho phát triển văn học, nghệ thuật.

Tự do, dân chủ trong sáng tạo văn học, nghệ thuật được bảo đảm, tôn trọng và phát huy. Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ngày càng sôi động, phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức thể hiện.

Phong trào văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu hoạt động và thụ hưởng của đông đảo quần chúng nhân dân…

Tuy nhiên, các chính sách, pháp luật chưa theo kịp thực tiễn phát triển văn học, nghệ thuật.

Thiếu vắng những văn nghệ sĩ lớn có tầm ảnh hưởng tới đông đảo văn nghệ sĩ và xã hội; thiếu những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động tầm vóc công cuộc đổi mới, có tác dụng động viên, cổ vũ, tạo động lực đối với con người, cuộc sống.

Bộ Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng, chưa thực sự quan tâm công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật…

Để tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt 7 nhiệm vụ.

Trong đó, phải tiếp tục đối mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu đối với công tác văn học, nghệ thuật.

Chú trọng tính đặc thù, nhạy cảm, tinh tế của văn học, nghệ thuật, vừa bảo đảm phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, vừa bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo;

Khơi dậy và phát huy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ.

Có cơ chế, chính sách ưu tiên, đột phá trong thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ các tài năng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nhất là chính sách tuyển dụng, tiền lương;

Tạo môi trường làm việc, tập trung vào đội ngũ văn nghệ sĩ giỏi, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng chủ trì các công trình nghiên cứu lớn, đặc biệt quan trọng, các văn nghệ sĩ có uy tín, có thành tựu, cống hiến.

Tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động văn học, nghệ thuật; khuyến khích tự do sáng tạo, thực thi quyền tác giả...

Bức ảnh chụp từ kính thiên văn không gian James Webb cho thấy hai thiên hà "Chim cánh cụt" và "Quả trứng" đang trong quá trình hợp nhất thành thiên hà Arp 142. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Kính thiên văn James Webb ghi lại cảnh hợp nhất các thiên hà
(Ngày Nay) - Cơ quan vũ trụ hàng không Mỹ (NASA) ngày 12/7 công bố hai bức ảnh chụp từ kính thiên văn không gian James Webb cho thấy hai thiên hà "Chim cánh cụt" và "Quả trứng" đang trong quá trình hợp nhất. Hai bức ảnh được công bố nhân kỷ niệm 2 năm NASA công bố những kết quả khoa học đầu tiên của đài quan sát vũ trụ này.
Hàn Quốc gia tăng số ca mắc bệnh ho gà
Hàn Quốc gia tăng số ca mắc bệnh ho gà
(Ngày Nay) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các trường hợp mắc bệnh ho gà đang gia tăng trên khắp Hàn Quốc. Đây là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất dễ lây lan từ người sang người thông qua việc ho, hắt hơi và thở ở khoảng cách gần với người khác. Philippines vật lộn với dịch sởi và ho gà