Họ đã khóc như thế…
Họ đã khóc như thế…
Sau cú điện thoại giữa đêm báo tin chồng gặp nạn ở Hoàng Sa, cả vùng chài ven biển đầy tiếng khóc bi thương. Để rồi những ngày tiếp theo, một lần nữa họ lại rơi nước mắt trùng phùng với chồng mình.