Hà Nam: Doanh nghiệp mang dự án đi thế chấp sau 2 tuần trúng thầu
Hà Nam: Doanh nghiệp mang dự án đi thế chấp sau 2 tuần trúng thầu
(Ngày Nay) - Công ty Hai Pha Việt Nam có đăng ký ngành nghề kinh doanh chính Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa là một trong hai doanh nghiệp thuộc liên danh đã trúng gói thầu xây lắp có giá trị hơn 230 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Phủ Lý làm chủ đầu tư.
Hòa Bình trúng 2 dự án mới hơn 2.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2021
Hòa Bình trúng 2 dự án mới hơn 2.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2021
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa nhận được thông báo trúng thầu hai dự án mới tại Hà Nội với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng. Với 2 dự án mới này Hòa Bình đã nâng tổng lũy kế giá trị trúng thầu từ đầu năm là 16.054 tỷ đồng, vượt 14,6% kế hoạch 14.000 tỷ đồng của năm 2021 đề ra.