Vì sao VFF và VPF không muốn hủy V.League?
Vì sao VFF và VPF không muốn hủy V.League?
Việc hủy V.League là lựa chọn dễ dàng và đơn giản. Trong khi đó, chuyện tổ chức giải thành công mới là phức tạp, nhưng ý nghĩa với bóng đá Việt Nam.