Tin Mới

Lòng vòng “sư tử ngoại lai”!

Lòng vòng “sư tử ngoại lai”!

Giống như những hình ảnh trên chiếc đèn kéo quân, cứ quay vòng, trở đi trở lại, việc xử lý sư tử đá ngoại lai thời gian qua hóa ra lại cứ dai dẳng, dây dưa đến phát… hãi
Sử thi Tây Nguyên sánh ngang với Thần thoại Hi Lạp?

Sử thi Tây Nguyên sánh ngang với Thần thoại Hi Lạp?

Tây Nguyên là miền đất huyền thoại, nơi cư trú của các dân tộc thiểu số: Ê Đê, M'Nông, Gia Rai, Ba Na… Đây cũng là vùng đất với những giá trị lịch sử, văn hoá tinh thần vô giá, vùng đất của những điệu cồng chiêng, của rượu cần...