Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của công tác đối ngoại nhân dân
 Chúng ta cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước và tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cách mạng Việt Nam trong bất kỳ hoàn cảnh và thời điểm nào cũng cần đến vai trò, sự đóng góp của đối ngoại nhân dân.
Đổi mới công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Đổi mới công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Tiếp tục Chương trình làm việc, sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Bộ Nội vụ đề xuất xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi, đề thi tiếp cận chuẩn quốc tế trong kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ của cán bộ, công chức
Công chức sẽ phải thi ngoại ngữ khi đề bạt chức danh lãnh đạo
Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế, Bộ Nội vụ đề xuất cần qui định về thi ngoại ngữ khi thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, khi làm quy trình bổ nhiệm, đề bạt chức danh lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức cần phù hợp với đặc thù của kiến thức ngoại ngữ.
Từ ngày 1-7, cán bộ, công chức , viên chức… sẽ được đồng loạt tăng lương.
3 tin vui cho công chức, viên chức từ ngày 1/7
Từ ngày 1-7, một số chính sách mới có lợi cho người lao động được áp dụng chính thức. Trong đó, chế độ về tiền lương, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)… được người dân đặc biệt quan tâm.