Ngày quốc tế Chống tấn công vào trường học 9/9
Ngày quốc tế Chống tấn công vào trường học 9/9
(Ngày Nay) - Nhận định các cuộc tấn công vào trường học và sử dụng trường học vào mục đích quân sự có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, vào năm ngoái, Ngày quốc tế Chống tấn công vào trường học đầu tiên  đã được thiết lập bởi sự nhất trí thông qua Nghị quyết 74/275 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. 
Obama tiến thoái lưỡng nan trước bài toán khó mang tên Iraq
Obama tiến thoái lưỡng nan trước bài toán khó mang tên Iraq
Khi tình hình ở Iraq xấu đi, Tổng thống Barack Obama buộc phải cân nhắc việc dùng sức mạnh quân sự trở lại ở một khu vực đang bị chia rẽ nặng nề bởi xung đột giáo phái. Trước kia ông từng cho rằng Mỹ không nên có mặt tại đó ngay từ đầu.