Ảnh minh họa
Kiên định đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
(Ngày Nay) - “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công bố ngày 16/4/2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay. Một trong những vấn đề được đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh là đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Một góc Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của cả nước. Ảnh: TTXVN
Nhận thức đúng về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
(Ngày Nay) - Thế lực thù địch thường tung những luận điệu xuyên tạc cho rằng nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà nước ta đang xây dựng là một nền KTTT "méo mó, không giống ai". Thế nhưng, thực tiễn cho thấy nền kinh tế thị trường tại Việt Nam mà họ tìm mọi cách phủ nhận ấy lại đang là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Thủ tướng: Sức ỳ của cải cách đã xuất hiện và ngày càng lớn
Thủ tướng: Sức ỳ của cải cách đã xuất hiện và ngày càng lớn
 Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 2/7, Thủ tướng cảnh báo sức ỳ của cải cách đã xuất hiện và ngày càng lớn và yêu cầu, không thể để tình trạng không làm cũng không sao hoặc làm không tốt cũng không sao. Không thể dung túng cho sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm, không cần nỗ lực của cán bộ.
Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Cần tính lại tuổi nghỉ hưu cho hợp lý
(Ngày Nay) -Đây là ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác lao động - người có công và xã hội 2018 ngày 17.1 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức.
 
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đổi mới từ nội dung đến hình thức
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đổi mới từ nội dung đến hình thức
(Ngày Nay) - Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển” sẽ diễn ra trong 3,5 ngày (từ ngày 10 - 13/12/2017) với 6 phiên, cùng các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tổ chức Đoàn phải đổi mới để thực sự giữ vai trò là bạn đồng hành, định hướng thanh niên, vì thế từ nội dung đến hình thức đều có nét mới so với các kỳ đại hội trước.