Tin Mới

Ảnh minh họa

Các trường đã hoàn tất kết quả lọc ảo

Theo kế hoạch, từ 16h30 - 17h30, ngày 4/10/2020, các trường hoàn thành tải kết quả lọc ảo lần 6. Trước 17 giờ 00 ngày 5/10,  các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.