Vẫn còn nhiều rào cản tạo việc làm cho người khuyết tật
Vẫn còn nhiều rào cản tạo việc làm cho người khuyết tật
(Ngày Nay) - Lực lượng lao động là người khuyết tật hiện chiếm tỷ lệ không nhỏ. Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật vừa giúp nhóm lao động yếu thế này tự tin vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cộng đồng, vừa góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, người khuyết tật vẫn gặp nhiều rào cản trong quá trình tiếp cận với cơ hội việc làm.