Máy bay chiến đấu F-22 Raptor. (Ảnh: Wikipedia)
Mỹ điều máy bay chiến đấu tới Ba Lan
(Ngày Nay) -  Không quân Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu F-22 Raptor tới căn cứ không quân chiến thuật Lask của Ba Lan để “bảo vệ không phận" nước này.