Phát hiện thêm dấu tích cấu trúc, phạm vi khu vực Chính điện Kính Thiên
Phát hiện thêm dấu tích cấu trúc, phạm vi khu vực Chính điện Kính Thiên
(Ngày Nay) - Sau một năm khai quật thăm dò tại khu vực phía Đông - Bắc di tích nền Điện Kính Thiên với tổng diện tích gần 1.000 m2 thuộc khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều dấu tích kiến trúc mới thuộc các thời kỳ Lý, Trần, Lê Sơ, Lê Trung Hưng, Nguyễn.