Khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022
Khai mạc Festival Tràng An kết nối di sản-Ninh Bình năm 2022
(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Festival Tràng An kết nối di sản đã góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc sắc, sáng tạo của tỉnh Ninh Bình trên nền tảng các giá trị văn hóa căn cốt của dân tộc.