Tin Mới

Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

(Ngày Nay) - Với diện tích lên tới hơn 4 triệu ha (hơn 40.000 km2), đồng bằng sông này chính là đồng bằng châu thổ rộng nhất của nước ta. Xếp thứ 2 là đồng bằng châu thổ sông Hồng (1,5 triệu ha), thứ ba là đồng bằng duyên hải miền Trung.
Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

1. Đồng bằng châu thổ nào có diện tích lớn nhất nước ta?

 • A. Đồng bằng châu thổ sông Hồng

 • B. Đồng bằng sông Cửu Long

 • C. Đồng bằng duyên hải miền Trung

 • D. Đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long gồm bao nhiêu tỉnh/thành?

2. Đồng bằng sông Cửu Long gồm bao nhiêu tỉnh/thành?

 • A. 10

 • B. 11

 • C. 12

 • D. 13

Đồng bằng sông Cửu Long là bộ phận của châu thổ sông nào?

3. Đồng bằng sông Cửu Long là bộ phận của châu thổ sông nào?

 • A. Sông Tiền

 • B. Sông Hậu

 • C. Sông Đồng Nai

 • D. Sông Mê Kông

Đồng bằng sông Cửu Long gồm mấy tiểu vùng?

4. Đồng bằng sông Cửu Long gồm mấy tiểu vùng?

 • A. 1

 • B. 2

 • C. 3

 • D. 4

Tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước?

5. Tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước?

 • A. Long An

 • B. Đồng Tháp

 • C. Tiền Giang

 • D. Bến Tre

Kết quả: 0/5

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo