Tin Mới

Lý do Hoàng gia Nhật Bản được duy trì sau năm 1945

Lý do Hoàng gia Nhật Bản được duy trì sau năm 1945

(Ngày Nay) - Nhật Bản đã chính thức đặt tên cho kỷ nguyên mới của mình - sẽ bắt đầu khi Thái tử Naruhito trở thành Nhật hoàng, vậy tại sao hoàng gia Nhật Bản vẫn còn được phép tồn tại sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc vào năm...