Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, tham dự Phiên họp thường niên thứ 61 của Ủy ban Phát triển Xã hội (CSocD61) ngày 13/2/2023.
Việt Nam đặt người dân vào trung tâm chính sách phát triển kinh tế - xã hội
(Ngày Nay) -  Từ ngày 6 - 15/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ) diễn ra Phiên họp thường niên thứ 61 của Ủy ban Phát triển Xã hội (CSocD61) với chủ đề “Tạo việc làm đầy đủ, năng suất và bền vững cho mọi người nhằm khắc phục bất bình đẳng, đẩy nhanh phục hồi sau đại dịch COVID-19 và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững”.