Nửa số bệnh nhân COVID-19 tồn tại triệu chứng kéo dài một năm
Nửa số bệnh nhân COVID-19 tồn tại triệu chứng kéo dài một năm
(Ngày Nay) - Dù đã khỏi COVID-19 sau một năm, gần một nửa số bệnh nhân trong một nghiên cứu vẫn gặp phải ít nhất một triệu chứng sức khỏe kéo dài, đây là bằng chứng cho thấy việc hiện tượng "COVID-19 kéo dài" thực sự tác động đến quá trình hồi phục của các bệnh nhân.