Tin Mới

Lấp lánh cuối tuần

Lấp lánh cuối tuần

[Ngày Nay] - Được tặng cho một cái máy giặt 2 tầng nặng hơn 100 kg đúng cuối tuần. Chưa kịp vui thì nhận ra thách thức làm thế nào để chuyển nó lên tận tầng 29 khi mà gọi điện cầu viện mọi nơi đều tò tí te. Và em ấy...