Ở hữu hạn này, rồi cũng hoá thành hoa*
Ở hữu hạn này, rồi cũng hoá thành hoa*
(Ngày Nay) - Gần ba cái Tết kể từ khi Nguyễn Huy Thiệp rời bỏ cõi tạm, hai người con Phan Bách và Phan Khoa vẫn nỗ lực chắp nối các mảnh ghép ký ức để kể lại những di sản của ông. Họ bắt đầu từ những di cảo nhỏ nhất.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Rồi sông đãi hết anh hùng còn chi
(Ngày Nay) - Nguyễn Huy Thiệp rồi cũng được buông tha khỏi những cơn đau và những khoảng đen tối mê man kéo dài đã bao ngày tháng.