Tin Mới

Nạn vận chuyển trái phép rác điện tử

Nạn vận chuyển trái phép rác điện tử

Mỗi năm, hàng triệu tấn thiết bị điện tử cũ, đồ phế thải công nghiệp vẫn được tuồn lậu vào các nước đang phát triển thông qua nhiều con đường khác nhau. Và vì thế, một số quốc gia châu Á, châu Phi đã trở thành bãi chứa thiết bị...