Tin Mới

Sóng thần ập vào Bali ở thời điểm cuối năm 2018.

Tập huấn kỹ năng ứng phó sóng thần cho giáo viên

[Ngày Nay] - Trung tâm Thông tin Sóng thần Ấn Độ Dương (IOTIC) thuộc Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ của UNESCO đã hỗ trợ Văn phòng tổ chức UNDP tại Indonesia tăng cường năng lực chuẩn bị ứng phó sóng thần cho giáo viên một số trường học ở...
Ký Biên bản ghi nhớ giữa UNESCO và Quỹ Anna Lindh

Ký Biên bản ghi nhớ giữa UNESCO và Quỹ Anna Lindh

[Ngày Nay] - Ngày 24/ 7, UNESCO đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Quỹ Anna Lindh như một bước đi cụ thể hướng tới việc chính thức hóa mối quan hệ hiện tại và hợp tác hiệu quả song phương trong nhiều năm qua