Tin Mới

UNESCO ủng hộ việc giáo dục về LGBTI

UNESCO ủng hộ việc giáo dục về LGBTI

(Ngày Nay) - Làm thế nào để đảm bảo được việc đưa LGBTI (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới, liên giới) vào giáo dục được thảo luận tại hội nghị toàn cầu về Liên minh Bình quyền (ERC) ở Vancouver, Canada, như một phần của một phiên họp do...
UNESCO muốn lắng nghe giới trẻ

UNESCO muốn lắng nghe giới trẻ

(Ngày Nay) - Những người đã từng tham gia quân ngũ, những người tị nạn ít tuổi, các nhà hoạt động xã hội và các nhà hoạt động môi trường cùng tâ%3ḅp trung tại trụ sở của UNESCO (Paris) trong hai ngày 25 và 26/10 để tham dự Diễn Đàn Thanh...