Tin Mới

UNESCO muốn lắng nghe giới trẻ

UNESCO muốn lắng nghe giới trẻ

(Ngày Nay) - Những người đã từng tham gia quân ngũ, những người tị nạn ít tuổi, các nhà hoạt động xã hội và các nhà hoạt động môi trường cùng tâ%3ḅp trung tại trụ sở của UNESCO (Paris) trong hai ngày 25 và 26/10 để tham dự Diễn Đàn Thanh...